Namo statyba – tai viena didžiausių investicijų (pinigine prasme) žmogaus gyvenime. Todėl, geriausias sprendimas yra individualus gyvenamasis namas, pritaikytas būtent Jums ir Jūsų šeimai. Dirbkime kartu ir aš sukursiu individualų namo projektą, gausiu leidimą statyti, konsultuosiu visais iškilusiais klausimais. Kartotiniai namų projektai – tai ne kas kita o individualūs projektai kurti konkretiems žmonėms konkrečiu metu. Jei radote tinkamą, aš įkomponuosiu jį Jūsų sklype ir gausiu leidimą statyti.


Pirmas etapas. Projektiniai pasiūlymai.

Pirmas susitikimas:

Mes susipažinsime ir aptarsime Jūsų namo viziją, visus klausimus susijusius su namo išvaizda, išplanavimu, medžiagiškumu, šildymo būdais. Prieš ateidami patys sau atsakykite į kelis klausimus: kas jums patinka? Arba – kas nepatinka (irgi labai naudinga informacija)? Jums reiktų žinoti, kokio dydžio (kvadratūros) namo Jums reikia. Vienas iš būdu sužinoti savo galimybes: pasikonsultuoti su banku, kokią paskolą bankas Jums galėtų suteikti, tą sumą padalinti iš pilnai įrengto namo kvadrato kainos. Tai bus apytikslis skaičius, bet būsimų išlaidų orientyrą turėsite. Kiek kambarių norėsite turėti? Ar norėsite pirties? Ar reikės rūsio? Namas vieno ar dviejų aukštų? Kokia stogo forma: vienšlaitis, dvišlaitis? Garažas ar pavėsinė? Nebijokite piešti kilusias mintis. Su savimi būtų gerai turėti šiuos dokumentus:

 1. Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentą (išrašą išduoda VĮ Registrų centras).
 2. Žemės sklypo planą.
 3. Specialiuosius architektūros reikalavimus (gaunami savivaldybėje)
 4. Technines sąlygas (elektros; vandentiekio/nuotekynės; jei reikia dujų)
 5. Toponuotrauką (toponuotrauką geriau užsakyti gavus technines sąlygas)

Pasirašysime projektavimo darbų sutartį.


po šio susitikimo:

 1. Paruošiu Jūsų namo 2D pasiūlymus (namo vieta sklype ir orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, aukštų planai su baldų išdėstymu, plotais). Projektuodamas namą pasirūpinsiu kompleksiniu sprendinių įgyvendinimu: grožiu, patogumu, estetiškumu, šilumos taupumu, konstrukcijų paprastumu, gaisriniu saugumu, akustiniu efektyvumu ir kt.

Šiuos pasiūlymus derinsime tol, kol būsite visiškai tikri, kad tai Jums tinkantis variantas.

 1. Tuomet paruošiu namo 3D pasiūlymus (namo vaizdai iš išorės, apsprendžiantys namo medžiagiškumą ir spalvas)

Šiuos pasiūlymus taip pat derinsime tol, kol neliks abejonių, kad tai Jūsų namas. Kai pastabų neliks , atsiskaitysite už baigtą etapą (1/3 nuo sutartos sumos) ir pereisime prie sekančio.


Antras etapas. Techninis darbo projektas.

Vadovaudamasis pirmame etape sukurta namo idėja, specialiaisiais architektūros reikalavimais, techninėmis sąlygomis, sklypo toponuotrauka paruošiu techninį projektą kurį sudaro:

 1. Bendrieji statinio rodikliai (duomenys apie sklypą ir namą- plotai)
 2. Bendrasis aiškinamasis raštas (aprašoma ir paaiškinama viso projekto ir jo sprendinių esmė)
 3. Bendroji techninė specifikacija
 4. Projektavimo užduotis (konkretizuoti statytojo norai)
 5. Statytojo žemės nuosavybės dokumentai (sklypo planas; kadastro pažyma)
 6. Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai (techninės sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai)
 7. Statytojo įgaliojimas architektui (vykdyti projektavimo ir statybos leidimo gavimo darbus)
 8. Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (kvalifikacijos atestatas, individualios veiklos vykdymo pažyma, projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pažyma).
 9. Toponuotraukos originalas
 10. Suvestinis inžinerinių tinklų planas (toponuotraukoje tinklai projektuojami iki namo).
 11. Aukščių planas (toponuotraukoje projektuojamas vandens nuvedimas nuo sklypo paviršiaus)
 12. Dangų planas (toponuotraukoje projektuojamos dangos)
 13. Namo aukštų planai (aukštų planai su baldais, plotais, matmenimis)
 14. Stogo planas (stogo dangų tipai, nuolydžių kryptys ir dydis, lietvamzdžių vietos)
 15. Pjūviai (namo altitudės, konstrukciniai sprendimai: stogo, sienų, perdangos sudėtis)
 16. Fasadai (namo altitudės, fasado apdailos sprendimai, langų varstymo principas)
 17. Tuo pačiu metu savo projektus paruoš ir suderins savo sričių specialistai: elektros, vandentiekio, dujotiekio. Šios dalys neatsiejama techninio projekto dalis. Šių dalių kaina tiesiogiai priklauso nuo techninių sąlygų: prasideda nuo keliasdešimt eurų (jei pasijungimas šalia esančioje gatvėje) ir didėja jei pasijungimo vieta tolsta nuo projektuojamo namo.

Kai techninis projektas baigtas, jūs atsiskaitote už baigtą etapą (antras trečdalis sutartos sumos), aš pradedu trečią etapą, o jūs jau turite pakankamai medžiagos vykdyti statybininkų atranką.


Trečias etapas. Statybos leidimas.

Paruoštą techninį projektą įkeliu į infostatyba.lt portalą ir stebiu projekto derinimo eigą. Prireikus komunikuoju su derinančiomis instancijomis ir koreguoju projektą iki tol kol bus išduotas leidimas statyti. Baigdamas pateikiu Jums Techninį projektą ir gautą statybos leidimą, jūs galutinai atsiskaitote.

Jei pageidaujate, aš atlieku autorinę priežiūrą. Daugiametė patirtis rodo, kad namas pastatytas su priežiūra yra kokybiškesnis (visomis prasmėmis) ir artimesnis pirminei idėjai.